|

Định nghĩa về các loại tình cảm trong tâm lý học

Chúng ta đã có nhiều định nghĩa rất hay, rất sâu sắc về tình yêu và tình bạn. Ở khía cạnh từ những qui luật của cảm xúc, cách chúng ta nhìn nhận về các mối quan hệ này sẽ bớt thơ mộng và thực tế hơn. TÌNH BẠN Dưới góc độ cảm xúc, tình…